phukiennhat's Recent Activity

 1. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Kiên Giang Xin dung thứ cho

  Thiền sư Soyen Shaku ngóm lúc sáu mươi mốt tuổi. hoàn tất sự nghiệp, ngài để lại một giáo pháp dồi dào hơn bất cứ thiền sư nào khác. Giửa...

  Diễn đàn: Các loại mặc hàng khác

  18/11/17 lúc 08:26
 2. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Kiên Giang Ta đi vào cõi mộng

  "Sư phụ của chúng ta hay ngủ một giấc trưa," một đồ đệ của Soyen Shaku kể. "Khi bọn trẻ chúng tôi hỏi vì sao thầy làm vậy thì thầy bảo: ta...

  Diễn đàn: Các loại mặc hàng khác

  17/11/17 lúc 13:43
 3. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Kiên Giang Cái chén phải chết

  Thiền sư Ikkyu, ngay lúc còn bé đã rất sáng dạ. Thầy của cậu có một chén uống trà rất quý, một đồ cổ hiếm hoi. Ikkyu lỡ tay đánh vỡ chén và...

  Diễn đàn: Các loại mặc hàng khác

  17/11/17 lúc 08:40
 4. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Kiên Giang Tôi chưa hề nghĩ đến như vậy

  Dưới triều đại Kamakura, Shinkan tu học phái Tendai trong sáu năm,học Thiền thêm bảy năm; rồi ngài lại du hành sang Trung quốc chiêm ngiệm...

  Diễn đàn: Các loại mặc hàng khác

  16/11/17 lúc 13:56
 5. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Kiên Giang Tại sao con người phải chết

  Thiền sư Ikkyu, ngay lúc còn bé đã rất thông minh. Thầy của cậu có một chén uống trà rất quý, một đồ cổ hiếm hoi. Ikkyu lỡ tay đánh vỡ chén...

  Diễn đàn: Các loại mặc hàng khác

  16/11/17 lúc 08:49
 6. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Kiên Giang Có làm mới có ăn

  Hyakujo, Thiền sư Trung Hoa, thường hay cần lao cùng với các môn sinh, ngay cả đến tám mươi tuổi, quét dọn vườn tược, cắt cỏ, tỉa cây....

  Diễn đàn: Các loại mặc hàng khác

  15/11/17 lúc 13:47
 7. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Kiên Giang Không xa cõi Phật là bao

  Một sinh viên đại học đến thăm Gasan và hỏi: "Có bao giờ ngài đọc Thánh kinh không? "Không, hãy đọc cho ta nghe," Gasan bảo. Người sinh...

  Diễn đàn: Các loại mặc hàng khác

  15/11/17 lúc 08:55
 8. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Kiên Giang Lòng Hiếu của con chim Oanh Vũ

  Thuở xưa, ở núi Tuyết Sơn có một con chim Oanh Vũ, cha mẹ đều mù, thường đi tìm trái cây thơm chín, dâng cha mẹ dùng. Lúc bấy giờ, có vị...

  Diễn đàn: Các loại mặc hàng khác

  14/11/17 lúc 13:42
 9. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Kiên Giang Lỗi không phải tại thầy thuốc

  Xưa có một chàng thanh niên đau nặng, đã hết phương cứu chữa mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Các thầy thuốc danh tiếng trong vùng đều...

  Diễn đàn: Các loại mặc hàng khác

  14/11/17 lúc 08:44
 10. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Kiên Giang Lễ cúng dường cuối cùng của Thuần Ðà

  Nước Câu Di Na Kiệt có vị trưởng giả tên là Thuần Ðà, cùng 5000 vị trưởng giả nghe tin Phật sắp nhập Niết bàn, liền đến đảnh lễ khóc lóc mà...

  Diễn đàn: Các loại mặc hàng khác

  13/11/17 lúc 13:56
 11. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Kiên Giang Không biết mình điên

  Ngày xưa, tại một xứ nọ trong nước Ấn Ðộ dân chúng sống đời bình yên, mưa thuận gió hòa, chưa khi nào gặp phải thiên tai hạn hán. Nhưng...

  Diễn đàn: Các loại mặc hàng khác

  13/11/17 lúc 08:54
 12. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Kiên Giang Hy sinh

  Ngày xưa, có một ngưòi lái buôn nhân đức và hiền hậu, một ngày kia, chàng cùng năm người khách khác vượt trùng dương chèo thuyền qua xứ lạ...

  Diễn đàn: Các loại mặc hàng khác

  12/11/17 lúc 13:37
 13. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Kiên Giang Cặp mắt hoàng thái tử Câu Na La

  Thuở xưa ở Ấn Ðộ có một ông vua tên là A Dục trị dân rất công bình. Hồi còn trẻ, tính Ngài hay giận dữ nhưng dần dần Ngài trở nên nhân từ...

  Diễn đàn: Các loại mặc hàng khác

  12/11/17 lúc 08:36