Báo Giá Quảng Cáo

Bảng báo giá quảng cáo trên trang Rao Vặt Kiên Giang

* Vị trí quảng cáo Số 1 : giá 300.000đ/3tháng, kích thước banner 310 x 135 pixel, xuất hiện quảng cáo trên toàn diễn đàn.     < được nâng cấp thành viên VIP >.

* Vị trí quảng cáo Số 2 : giá 300.000đ/3tháng, kích thước banner 250 x 250 pixel, xuất hiện quảng cáo trên toàn diễn đàn.     < được nâng cấp thành viên VIP >.

* Vị trí quảng cáo Số 3 : giá 300.000đ/6tháng, kích thước banner 225 x 90 pixel, xuất hiện quảng cáo theo 1 chuyên mục      ( ví dụ: chuyên mục máy tính, chuyên mục điện thoại ... ) khi vào đúng chuyên mục sẽ xuất hiện quảng cáo.

* Vị trí quảng cáo Số 4 : giá 300.000đ/3tháng, kích thước banner 185 x 120 pixel, xuất hiện quảng cáo tại khung bài viết mới.     < được nâng cấp thành viên VIP >.

* Vị trí quảng cáo Số 5 : giá 300.000đ/3tháng, kích thước banner 250 x 180 pixel, xuất hiện quảng cáo trên toàn diễn đàn.     < được nâng cấp thành viên VIP >.

 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------

Hình thức thanh Toán:

Chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng Vietcombank Kiên Giang

     Chủ tài khoản: Phan Thành Công    

Số Tài khoản: 0091000577225 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Liên hệ : 

Điện thoại:   0123456.5379  hoặc  0776.555559 

email      :    lienhethanhcong@gmail.com

yahoo     :    lienhethanhcong